Επικοινωνία

Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων

Ηλεκτρονικές εκδόσεις με αυτόματο ξεφύλλισμα

Διαφημιστικό CD και DVD.

Αρχική

Τι ακριβώς περιλαμβάνεται στην τιμή των 100€;

Δηλαδή όταν ο επισκέπτης στο ιντερνέτ, κάνει κλικ σε σημεία που έχουμε επιλέξει στο ηλεκτρονικό σας έντυπο (που μπορεί να είναι εικόνες ή κείμενο) θα οδηγείται σε συγκεκριμένες διευθύνσεις που εσείς θα θέλετε. Δηλαδή μπορεί να είναι προς την ιστοσελίδα σας, προς τη σελίδα κοινωνικής σας δικτύωσης, Facebook κ.λ.π. ή να ενεργοποιείται η αποστολή email.

Δηλαδή, ο ηλεκτρονικός σας κατάλογος θα αναρτηθεί στο Ιντερνέτ από όπου θα απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό, και όχι μόνο στη περιοχή που δραστηριοποιείστε, έτσι θα ωφελείστε από την ανάρτησή του στο διαδίκτυο και τη φιλοξενία του σε κατάλληλους για αυτό υπολογιστές για ...2 ολόκληρα χρόνια.

Καταχώρηση και βελτιωμένη θέση παρουσίασης σε ένα από τα δύο εξειδικευμένα εμπορικά site οδηγούς: www.greekshoppingmall.com και www.holidaymaker.gr

   

Τι δεν περιλαμβάνεται στην τιμή;

Όπως αναφέραμε στην πρώτη παράγραφο, το έντυπό σας πρέπει να μας δοθεί σε φυσική ή σε ηλεκτρονική μορφή, από εσάς (η από αρμόδιο άτομο, π.χ. τον γραφίστα σας). Δηλαδή αυτό που θέλετε να αναρτήσετε στο ιντερνέτ, πρέπει να είναι ήδη ένα πραγματικό έντυπο ή να είναι σχεδιασμένο τουλάχιστον στον υπολογιστή.

Αν δεν υπάρχει κάτι από αυτά, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσουμε το έντυπο που πρόκειται νε γίνει ο ηλεκτρονικό σας κατάλογος (σε φυσική ή σε ηλεκτρονική μορφή), με πολύ χαμηλό κόστος στο δημιουργικό μας τμήμα.

Μετά από αίτησή σας θα σας δοθεί σχετικό κοστολόγιο για αυτό.

Ο κατάλογος των προϊόντων σας ή το διαφημιστικό σας έντυπο, σε ηλεκτρονική μορφή με σελίδες που ξεφυλλίζουν, δημιουργία και φιλοξενία (webhosting) για 2 ολόκληρα χρόνια, με κόστος από  ...100€,

Δείτε, παράδειγμα καταλόγου με ξεφύλλισμα που δημιουργήθηκε από ένα φυσικό έντυπο που μας παραδόθηκε.

Δείτε, παράδειγμα καταλόγου με ξεφύλλισμα που δημιουργήθηκε από έντυπο που μας παραδόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή, αρχείο PDF.

Κλείσιμο