Επικοινωνία

Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων

Ηλεκτρονικές εκδόσεις με αυτόματο ξεφύλλισμα

Διαφημιστικό CD και DVD.

Αρχική

Εκτύπωση λογοτύπου, φωτογραφίας ή οποιοσδήποτε παράστασης. Το υλικό πρέπει να μας παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο PDF. Ακριβείς οδηγίες θα σας δοθούν γραπτώς με email.

Το έντυπο αυτό διπλωμένο έχει διαστάσεις περίπου 17Χ24. Σε κάθε μιά από τις 4 σελίδες (θέσεις) που σχηματίζονται γίνεται και εκτύπωση λογοτύπου, φωτογραφίας ή οποιοσδήποτε παράστασης. Το θέμα (μακέτα), πρέπει να μας παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο PDF. Ακριβείς οδηγίες θα σας δοθούν γραπτώς με email.

Δηλαδή, η προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού κλιπ σε επιλεγμένη θέση του εντύπου ώστε να συγκρατείται ο οπτικός δίσκος (CD).

Το διαφημιστικό σας CD, μαζί με ένα πολυτελές 4σέλιδο διαφημιστικό έντυπο, στο οποίο υπάρχει σε επιλεγμένη θέση ειδικό κλιπ συγκράτησης του ψηφιακού σας δίσκου, κατασκευασμένο από χονδρό Ιλουστρασιόν χαρτί, με έγχρωμη εκτύπωση και στις δύο όψεις με θέμα ανάλογο του προς διανομή CD.

Δηλαδή, μπορούμε να εγγράψουμε τον ηλεκτρονικό σας κατάλογο, την παρουσίαση της εταιρείας σας, βίντεο, να συμπεριλάβουμε το site σας ..και οτι άλλο θελήσετε.

Καταχώρηση και βελτιωμένη θέση παρουσίασης της εταιρείας σας, σε ένα από τα δύο εξειδικευμένα εμπορικά site οδηγούς: www.greekshoppingmall.com και www.holidaymaker.gr

Τι δεν περιλαμβάνεται στην τιμή;

Δηλαδή τα προς εκτύπωση θέματα, για την επιφάνεια του DVD ή CD, καθώς και για το σκληρό έντυπο, πρέπει να μας παραδοθούν από εσάς σε μορφή PDF. Ακριβείς οδηγίες θα σας δοθούν γραπτώς με email. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για κάποιο από τα προαναφερόμενα, μπορεί να δημιουργηθεί από το δημιουργικό μας τμήμα με κάποια μικρή επιβάρυνση. (Μετά από αίτησή σας θα σας δοθεί σχετικό κοστολόγιο για αυτό).

Δηλαδή τα βίντεο, οι φωτογραφίες, η παρουσίαση ή οτιδήποτε πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα στο CD, πρέπει να μας παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Ειδάλως θα επιβαρυνθείτε με τυχόν κόστος δημιουργίας του αντίστοιχου θέματος.

Δηλαδή η κατασκευή ειδικών μενού πλοήγησης στο δίσκο, (στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στα αρχεία που θα μας δοθούν) για μετάβαση του χρήστη στις διάφορες ενότητες που πιθανόν περιέχει το προς εγγραφή υλικό, ή η δημιουργία διασυνδέσεων για μετάβαση του χρήστη από διάφορα σημεία της παρουσίασης στο δίσκο (CD ή DVD) προς κάποια τοποθεσία στο ιντερνέτ η σε site που θέλετε. Αν στο υλικό που θα περιληφθεί στο CD, δεν υπάρχουν κάποια από τα προαναφερόμενα και εσείς επιθυμείτε την κατασκευή τους, μπορούν να δημιουργηθούν από το δημιουργικό μας τμήμα με κάποια μικρή επιβάρυνση.

Δώρο, αξίας 100€ με την παραγγελία αυτής της προσφοράς!!

...περισσότερα!!

Τι ακριβώς περιλαμβάνεται στην τιμή, των 300 €;

Κλείσιμο